Komorný spev/ Chamber singing

I. kategória

- ľudová alebo umelá pieseň skladateľa z krajiny súťažiaceho

- duchovná skladba

- skladba podľa vlastného výberu

II. kategória

- ľudová alebo umelá pieseň skladateľa z krajiny súťažiaceho

- duchovná skladba

- skladba podľa vlastného výberu

III. kategória

- duchovná skladba

- skladba podľa vlastného výberu

Poznámka: 1. Do súťaže v komornom speve sa môžu prihlásiť maximálne 8 členné vysokoškolské spevácke komorné telesá.
2. V odbore komorný spev je podmienkou interpretácia spamäti.
3. Študenti môžu interpretovať transpozície skladieb.
4. Speváci súťažia s vlastným korepetítorom.

1st category

- an arranged folk song or an art song by a composer from the competitor's country.

- a religious work

a work chosen by the competitor

2nd category

- an arranged folk song or an art song by a composer from the competitor's country.

- a religious work

a work chosen by the competitor

3rd category

- a religious work

a work chosen by the competitor

Note: 1. The chamber singing competition is meant for 8-member university chamber singing ensembles (maximally).2. Chamber singing must be from memory.3. Students are allowed to sing transposed songs.4. Singers should bring their own accompanist.