Predpokladaný harmonogram súťaže/ Expected competition schedule

utorok 11. 4. 2017 / 11th April 2017

- prezentácia účastníkov súťaže v hre na organe, hre na klavíri  / registration for organ playing, piano playing competition participants

- 8.30 hod.  otvorenie súťaže Organová sieň KU/ opening of the competition in Organ Hall of CU

- súťaž v hre na organe I., II., III kategória / organ playing competition, 1st, 2nd and 3rd category

- súťaž v hre na klavíri I., II., III kategória / piano playing competition, 1st, 2nd and 3 rd category

- vyhlásenie výsledkov súťaže v hre na organe, v hre na klavíri / announcement of competition results - organ / piano playing

- 18.00 hod.  koncert porotcov Organová sieň KU/ the concert of jury members in Organ Hall of CU


streda 12. 4. 2017 / 12th April 2017

- prezentácia účastníkov súťaže v štvorručnej hre, sólovom speve, komornom speve / registration for  four-hand piano playing, chamber singing and solo-singing competition participants

- súťaž v štvorručnej hre I., II., III kategória / four-hand piano playing competition, 1st, 2nd and 3rd category

- súťaž v komornom speve I., II., III kategória / chamber singing competition, 1st, 2nd and 3rd category

- súťaž v sólovom speve I., II., III kategória / solo-singing competition, 1st, 2nd and 3rd category

- vyhlásenie výsledkov súťaže v štvorručnej hre na klavíri, v komornom speve a sólovom speve / announcement of competition results - four-hand piano playing/solo-singing/chamber singing