Zloženie poroty/ Jury

Porota bude pre každý odbor trojčlenná, členov a predsedov poroty menuje prípravný výbor ŠUČ 2019.

In every competition area the jury consists of three members.