Prihlásenie a uzávierka prihlášok /Application submission deadline

Súťažiaci sa môžu prihlásiť prostredníctvom elektronického formuláru  najneskôr do 28. februára 2017. Prihlásený študent je povinný ohlásiť svoju neúčasť najneskôr jeden deň pred súťažou. 

Those interested may apply until the 28th of February 2017.  In case the student who applied to participate in the competition decides not to participate, he/she is obliged to inform the organizers about that at least one day before the competition