Katedra hudby Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity  v  Ružomberku a Občianske združenie VZDELÁVANIE UMENÍM - EduArt

Vás

v dňoch 9.-10. apríla 2019

pozývajú

na XVI. ročník celoslovenskej súťaže

Študentská umelecká činnosť

s medzinárodnou účasťou. 

Súťaž je určená študentom vysokých škôl pedagogického smeru ( I., II. kategória) a študentom 3. a 4. ročníkov stredných škôl (resp. študentom septimy a oktávy osemročných gymnázií), ktorí navštevujú ZUŠ (III. kategória). Súťaž bude prebiehať v piatich odboroch: hra na klavíri, hra na organe, sólový spev, komorný spev, štvorručná hra na klavíri. 

Prosíme všetkých prihlásených účastníkov, aby si dôkladne prečítali podmienky súťaže. V prípade ich nedodržania budú členovia poroty jednotlivých odborov nútení pristúpiť k diskvalifikácii.

Tešíme sa na Vašu účasť 

                                                                                     Prípravný výbor ŠUČ 2019


CATHOLIC UNIVERSITY IN RUŽOMBEROK FACULTY OF EDUCATION DEPARTMENT OF MUSIC and Civil Association VZDELÁVANIE UMENÍM - EduArt

This year we would be pleased to welcome you again to the Department of Music (Faculty of Education of Catholic University in Ružomberok) where the 16th year of the competition with international participation "Student artistic activity" (Slovak abbr. ŠUČ) will take place on 9th - 10th of April 2019. At the competition you can compete in piano playing, organ playing, solo singing, chamber singing and four-hand piano playing. The competition is meant for college and university students of pedagogical sciences who are offered an opportunity to present and examine their interpretation performances, also for students of the 3rd and 4th years of secondary schools or secondary grammar schools (ie. students of the 7th and 8th grades) who attend music school (category III).

We ask all registered participants to  carefully read the competition conditions. When failing to comply with the conditions, the jury members in particular areas will have to disqualify the participant.

We are looking forward to meeting you soon.     

ŠUČ 2019 Organization committee