Komorný spev/ Chamber singing

I. kategória

- ľudová alebo umelá pieseň skladateľa z krajiny súťažiaceho

- duchovná skladba

- skladba podľa vlastného výberu

II. kategória

- ľudová alebo umelá pieseň skladateľa z krajiny súťažiaceho

- duchovná skladba

- skladba podľa vlastného výberu

III. kategória

- duchovná skladba

- skladba podľa vlastného výberu

Poznámka: 1. Do súťaže v komornom speve sa môžu prihlásiť maximálne 6 členné vysokoškolské spevácke komorné telesá. 
2. V odbore komorný spev je podmienkou interpretácia spamäti.
3. Študenti môžu interpretovať transpozície skladieb. 
4. Speváci súťažia s vlastným korepetítorom.
5. Komorné telesá interpretujú svoj repertoár bez dirigenta.1st category

- an arranged folk song or an art song by a composer from the competitor's country.

- a religious work

a work chosen by the competitor

2nd category

- an arranged folk song or an art song by a composer from the competitor's country.

- a religious work

a work chosen by the competitor

3rd category

- a religious work

a work chosen by the competitor

Note: 1. The chamber singing competition is meant for 6-member university chamber singing ensembles (maximally). 
2. Chamber singing must be from memory. 
3. Students are allowed to sing transposed songs. 
4. Singers should bring their own accompanist. 
5. Chamber ensembles interpret their repertoire without a conductor.