Sólový spev/ Solo singing

I. kategória

- ľudová alebo umelá pieseň skladateľa z krajiny súťažiaceho

- duchovná skladba

- skladba podľa vlastného výberu

II. kategória

- ľudová alebo umelá pieseň skladateľa z krajiny súťažiaceho

- skladba podľa vlastného výberu

- povinná skladba, jedna z mariánskych antifón zodpovedajúca hlasovému odboru súťažiaceho od ľubovoľného skladateľa, vydaná tlačou: 

Alma Redemptoris Mater, Ave Regina coelorum, Regina coeli, Salve Regina, Ave Maria 

III. kategória

- duchovná skladba

- skladba podľa vlastného výberu

Poznámka: 1. Súťažiaci si vyberajú 3 skladby (v III. kategórii dve).
2. V odbore sólový spev je podmienkou interpretácia spamäti.
3. Študenti môžu interpretovať transpozície skladieb, len oficiálne vydané tlačou.  
4. Speváci súťažia s vlastným korepetítorom.

1st category

- an arranged folk song or an art song by a composer from the competitor's country

- a religious work

- a work chosen by the competitor

2nd category

- an arranged folk song or an art song by a composer from the competitor's country.

-  a work chosen by the competitor

- an obligatory piece: a religious work - one of the Marian antiphons (by any composer and officially issued corresponding with the voice range of the competitor)  for example:Alma Redemptoris Mater, Ave Regina coelorum,  Regina coeli,  Salve Regina, Ave Maria  

3rd category

- a religious work

a work chosen by the competitor


Note: 1. The competitors choose 3 compositions (in the 3rd category two).
2. Solo singing must be from memory.                                                 3. Transposed pieces must be published in the transposed key in printed form.
4. Singers should bring their own accompanist.