Hra na organe/ Organ playing


I. kategória

- Johann Sebastian Bach: Prelúdium a fúga alebo chorálová predohra

- jedna skladba z obdobia romantizmu alebo 20. storočia

II. kategória

- Johann Sebastian Bach: Prelúdium (toccata, fantázia) a fúga alebo chorálová predohra

- jedna skladba z obdobia romantizmu alebo 20. storočia

- povinná skladba: Mikuláš Schneider-Trnavský: Prelúdiá pre organ (súťažiaci si vyberá jedno z čísel: 5, 9, 12, 13, 22, 28)

III. kategória

- Johann Sebastian Bach: Prelúdium a fúga alebo chorálová predohra

- jedna skladba z obdobia romantizmu alebo 20. storočia

Poznámka: Súťaž sa uskutoční na dvojmanuálovom organe                 s mechanickou traktúrou.

Rozsah: manuál: C - a3 pedál: C - f1Dispozícia: I. manuál - Great: Principal 8´, Holzgedackt 8´, Viola 8´, Octave 4´, Superoctave 2´, Mixtur IV 1 1/3 II. manuál - Swell: Gambe 8´, Bourdon 8´, Traversflöte 4´, Flöte 2´, Oboe 8´, Voix céleste 8´

žalúzia

pedál: Subbass 16´, Octavbass 8´, Cello8´, Gedacktbass 8´spojky: II/I, I/P, II/P

1st category

- Johann Sebastian Bach: Prelude and Fugue or Organ Chorale

- 1 piece from the Romantic period or one 20th century piece

2nd category

- Johann Sebastian Bach: Prelude (Toccata, Fantasy) and Fugue or Organ Chorale

- 1 piece from the Romantic period or one 20th century piece

- 1 of the following prescribed pieces: Mikuláš Schneider-Trnavský: Prelúdiá pre organ No. 5, 9, 12, 13, 22, 28 (competitor chooses one of them)

3rd category

- Johann Sebastian Bach: Prelude and Fugue or Organ Chorale

- 1 piece from the Romantic period or one 20th century piece

Note: The competitors will play a two-manual organ with mechanical action.

Keyboard range: manual: C - a3 pedal: C - f1Disposition: 1st manual: Principal 8´, Holzgedackt 8´, Viola 8´, Octave 4´, Superoctave 2´, Mixtur IV 11/3 2nd manual: Gambe 8´, Bourdon 8´, Traversflöte 4´, Flöte 2´, Oboe 8´, Voix céleste 8´ 

Swell-box 

Pedal: Subbass 16´, Octavbass 8´, Cello8´, Gedacktbass 8´ Couplers: II/I, I/P, II/P

Povinné skladby na stiahnutie: