Prihlásenie a uzávierka prihlášok /Application submission deadline

Súťažiaci sa môžu prihlásiť prostredníctvom elektronického formuláru  najneskôr do 31. marca 2019. Prihlásený študent je povinný ohlásiť svoju neúčasť najneskôr jeden deň pred súťažou. 

Those interested may apply until the 31st of March 2019.  In case the student who applied to participate in the competition decides not to participate, he/she is obliged to inform the organizers about that at least one day before the competition