Hra na klavíri/Piano playing 


I. kategória

- 1 skladba z obdobia klasicizmu

- 1 skladba z obdobia romantizmu alebo 20. storočia

II. kategória

- 1 skladba z obdobia klasicizmu (rýchla časť sonáty, prípadne fantázia alebo variácie)

- 1 skladba z obdobia romantizmu alebo 20. storočia

III. kategória

- 1 skladba z obdobia klasicizmu

- 1 skladba z obdobia romantizmu alebo 20. storočia

Poznámka: V odbore hra na klavíri je podmienkou interpretácia spamäti.

1st category

- 1 piece from the Classic period

- 1 piece from the Romantic period or one 20th century piece

2nd category

- a fast movement from a sonata from the Classic period (or fantasy or variations)

- 1 piece from the Romantic period or one 20th century piece

3rd category

- 1 piece from the Classic period

- 1 piece from the Romantic period or one 20th century piece

Note: Piano competitors must play from memory.