Hra na klavíri/Piano playing 


I. kategória

- 2 skladby rôzneho charakteru a rôznych štýlových období

II. kategória

- 2 skladby rôzneho charakteru a rôznych štýlových období


III. kategória

- 2 skladby rôzneho charakteru a rôznych štýlových období

Poznámka: V odbore hra na klavíri je podmienkou interpretácia spamäti.

1st category

- 2 pieces of different character and different style periods

2nd category

- 2 pieces of different character and different style periods


3rd category

- 2 pieces of different character and different style periods


Note: Piano competitors must play from memory.