Predpokladaný harmonogram súťaže/ Expected competition schedule

utorok 17. 4. 2018 / 17th April 2018

- prezentácia účastníkov súťaže v hre na organe, hre na klavíri a v štvorručnej hre,/ registration for organ playing, piano playing and for four-hand piano playing competition participants

- 8.30 hod.  otvorenie súťaže Organová sieň KU/ opening of the competition in Organ Hall of CU

- súťaž v hre na organe I., II., III kategória / organ playing competition, 1st, 2nd and 3rd category

- súťaž v hre na klavíri I., II., III kategória / piano playing competition, 1st, 2nd and 3 rd category

- súťaž v štvorručnej hre I., II., III kategória / four-hand piano playing competition, 1st, 2nd and 3rd category

- vyhlásenie výsledkov súťaže / announcement of competition results 

- 18.00 hod.  koncert porotcov Organová sieň KU/ the concert of jury members in Organ Hall of CU


streda 18. 4. 2018 / 18th April 2018

- prezentácia účastníkov súťaže v sólovom speve a v komornom speve / registration for chamber singing and solo-singing competition participants

- súťaž v komornom speve I., II., III kategória / chamber singing competition, 1st, 2nd and 3rd category

- súťaž v sólovom speve I., II., III kategória / solo-singing competition, 1st, 2nd and 3rd category

- vyhlásenie výsledkov súťaže / announcement of competition results